EPOHA, OSNOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI
Školski odbor
Sopot 2, Zagreb

KLASA: 602-03/22-05/09
URBROJ: 251-751-02-22-3

Zagreb, 29.08. 2022.

                        Temeljem natječaja objavljenog dana 15.7.2022. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zagreb, za radna mjesta učitelja/učiteljicu:

Školski odbor je na 11. sjednici održanoj dana 29.08.2022. godine donio sljedeću

O  D  L  U  K  U

Zasniva se radni odnos za radno mjesto učitelja na puno radno vrijeme:

  1. Vlasta Vančina
  2. Helena Šimunović
  3. Vanja Dojkić
  4. Iva Sever
  5. Dora Zečević

Zasniva se radni odnos za radno mjesto učitelja na nepuno radno vrijeme:

 1. Anamarija Boljkovac
 2. Sandra Bačura
 3. Jasenka Cvitanić
 4. Ivan Gregurić
 5. Kristina Dimitrov
 6. Dina Horvat
 7. Edita Babok

Ova odluka je konačna.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Lea Brezar