Elementi waldorfske pedagogije u Epohi

U osnovnoj školi i gimnaziji koriste se elementi waldorfske pedagogije koji u kombinaciji s državnim programom daju odlične rezultate.

Epohe

Učenje u epohama za jedan predmet traje 3-4 tjedna. Održava se u glavnoj nastavi, prva dva blok sata. Nastava se u Epohi održava uvijek u blok satovima. U epohama se na razini jedne školske godine održava pet predmeta. Za te je predmete raspored rasterećen cijele godine, svakog tjedna.
Prednost održavanja epohalne nastave je uranjanje u nastavni sadržaj, lakše prisjećanje i ponavljanje.

Ritam

Ritam godišnjih doba, mjeseci, tjedna i dana usklađen je s rasporedom u Epohi. Nastavni sat počinje ritmom ili je nastava oplemenjena ritmičkim igrama ovisno o dobi učenika. Ritam u nastavi omogućuje zagrijavanje tijela, razbuđivanje i pripremu za intelektualni dio sata. Ritam u nastavi očituje se i u načelu udaha i izdaha, što znači da se u nastavi izmjenjuju aktivnosti u kojima učenici aktivno sudjeluju i samo slušaju.

Pripovijedanje (storytelling)

Pripovijedanje je iznimno važan alat za svakog nastavnika. Uvježbanim govorom nastavnik drži pažnju učenika te se time produbljuje interes za temu. Ono što posebno doprinosi ukupnom dojmu je posvećenost i učiteljska/nastavnička ljubav prema tome što predaje, a učenici to vrlo dobro prepoznaju.
Posvećenost rađa motivaciju i budi želju za učenjem kod učenika.

Naše specifičnosti

Zbor, Dramska i Arts&Crafts

Danas, više nego ikad važno je jačati meke vještine koje će koristiti učenicima u životu. Kontinuirano nošenje s izazovom, primjerice, javnog nastupa koji vježbamo upravo na ovim predmetima koristi razvijanju socijalnih kompetencija. Ovo su izvannastavne aktivnosti koje pohađaju svi učenici i ponosno ističemo, da ih jako vole!

Emocionalni odgoj

Trenutno smo jedina škola koja u sklopu preventivnog programa održava radionice Emocionalnog odgoja. Radionice se održavaju 10 puta godišnje u nižim razredima i 17 puta u višim razredima osnovne škole, a i u gimnaziji.

Podučavati o mentalnom zdravlju iznimno je važno jer se tako odgovara na emocionalne potrebe djece. Radionice Emocionalnog odgoja obuhvaćaju teme koje su od razvojne važnosti djeci svih dobi te se posebno stavlja naglasak na učenje praktičnih alata za smanjenje stresa.
Po uzoru na zapadne zemlje Epoha već treću godinu provodi radionice utemeljene na znanstvenim spoznajama iz područja psihologije.

Sada kada gledam unazad vidim da sam u ovoj školi jako puno primila i naučila. Također sam htjela reći da su mi sati emocionalnog odgoja doista pomogli, što sam mogla uočiti tijekom stresnih situacija prilikom rješavanja prijemnih ispita.

Stela, uč. osmog razreda , Epoha, 2022./23.

Učenici s teškoćama

Nažalost, nerijetko smo danas suočeni s teškoćama u razvoju djece. U Epohi svako dijete doživljava individualni pristup, ali za djecu sa specifičnim teškoćama koje traže dodatni angažman svih sudionika u nastavi, kreirali smo alate koje koristimo u pristupu djeci koja imaju specifične potrebe.

Potreba za asistentom u nastavi nije isključena, dapače ukoliko je nužna inzistiramo na pomoći asistenta za učenika.

Disleksija, diskalkulija i disgrafija

Specifične teškoće učenja:

  • Disleksija – uključuje poteškoće pri učenju, čitanju, tumačenju riječi, slova i drugih simbola.
  • Disgrafija – stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama.
  • Diskalkulija – specifična teškoća učenja matematike. U djece s diskalkulijom postoji velika disproporcija između njihove mentalne dobi i tzv. matematičke dobi.

Učenicima sa specifičnim teškoćama učenja odgovara individualni pristup učenju te se vrlo dobro snalaze u svladavanju nastavnog gradiva i ostvaruju odličan uspjeh.

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder javlja se u djetinjstvu i očituje se nedostatkom pažnje, hiperaktivnošću i impulzivnošću. Djeci s ADHD-om posebno je izazovno vrijeme školovanja te smo mi upravo radi toga razvili program za monitoring ponašanja učenika.

S obzirom na to da se kognitivno – bihevioralna terapija smatra zlatnim standardom u terapiji posebice ADHD-a, naš se program “Kartice ciljeva” naslanja na teorijske i praktične spoznaje KBT-a. Za učinkovitost programa “Kartice ciljeva” važna je suradnja škola – roditelji – učenik.
Iskustva rada s programom “Kartice ciljeva” pokazao je dobre rezultate.

Emocionalne poteškoće

Razumjeti specifične potrebe pojedine djece nam je u fokusu. Potrebno je na adekvatan način na njih odgovoriti te se usmjeriti na snaženje pojedinaca kroz suradnju stručnog tima, nastavnika i roditelja.
Emocionalni odgoj prevencija je negativnog ponašanja učenika prema sebi i prema okolini te smo tijekom cijele školske godine kontinuirano u opservaciji učeničkog ponašanja. Najčešći mentalni poremećaji koje možemo susresti u školi depresija i anksionost. Prema posljednjim istraživanjima brojke se kreću oko 18 % te je iznimno važno, ukoliko se primijeti promjena ponašanja kod učenika/djeteta koja zabrinjava, odmah reagirati.

Suradnja škola – roditelj – učenici neophodna je i u slučaju emocionalnih poteškoća učenika.