EPOHA, privatna gimnazija s pravom javnosti (jezična gimnazija) koja svoj pristup temelji na podučavanju iskustvom, započinje s radom u školskoj godini 2020/21.

Osnivačice

Lea Brezar i Renata Brekalo

O Lei Brezar 

email. lea@epoha.hr

Lea Brezar

O Renati Brekalo

email. renata@epoha.hr

Renata Brekalo
0
Učenika
0
Strana jezika
0
Smjena
0
Predmeta