Upis učenika u osnovnu školu

Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

27.02.2024.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14, 63/20) upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba po obavljenim pregledima djece u ambulanti školske medicine i pred stručnim povjerenstvom škole, a najkasnije do 15. lipnja 2024.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 15. lipnja.

Iznimno od navedenog roka, roditelji/skrbnici djece s već utvrđenim teškoćama u razvoju ili djece koja su dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2023./2024., dužni su javiti se nadležnom liječniku školske medicine radi utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred u razdoblju od 15. veljače do 15. travnja, kako bi im se pravovremeno odredila potrebna programska i profesionalna potpora.

Zahtjev za prijevremeni upis djeteta roditelj/skrbnik predaje u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovom prebivalištu/boravištu, najkasnije do 31. ožujka 2024.

Molbu za upis djeteta u školu izvan upisnog područja roditelj/skrbnik predaje u tajništvo škole u koju želi upisati dijete do 15. svibnja 2024. godine. Zahtjevi se mogu predati i naknadno te će se obrađivati tijekom ljetnog perioda.

Informacije o mjestu i načinu provedbe pregleda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred te potrebni obrasci nalaze se na linkovima niže:

 1. Obavijest o upisu djece, šk. god. 2024./2025.
 2. Raspored pregleda djece u ambulantama školske medicine po upisnim područjima
 3. Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis/odgodu upisa

S ciljem lakšeg praćenja procesa upisa, potrebnih koraka te ključnih datuma, Grad Zagreb pripremio je kratki Vodič za upise koji je dostupan ovdje.

Epoha, osnovna škola s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) upisuje učenike od 1-8 razreda.

Prvi razred:

Učenici se upisuju u Školu prijavom na radionice “Upoznajmo školu” kroz upoznavanje s načinom rada Epohe, privatne osnovne škole u trajanju od 10 susreta.
Predbilježbe za radionice upoznavanja vrše se putem maila info@epoha.hr.

Cijena radionica je 53,09 eura (400,00 kn).

Važni datumi za upis djece u Epohu:

 • potrebno se najaviti mailom ili telefonski za inicijalni razgovor
 • predbilježbe za radionice “Upoznajmo školu” od 15.2. – 15.04. 2024.
 • upisi djece od drugog do osmog razreda traju do kraja prvog polugodišta, iznimno i tijekom cijele školske godine.
 • Upisati se može u:
  • 1/2 razred
  • 3/4 razred
  • 5/6 razred
  • 7 i 8 razred.

Upisi za djecu od sedmog do osmog razreda

Nakon objave informacije o upisu djece u više razrede te upita roditelja za upis u sedmi i osmi razred, molimo sve zainteresirane roditelje da nam se jave putem kontakt forme.

Ime i prezime
Obavezan unos

Upis učenika u srednju školu

Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola):

 • u školsku godinu 2022/23 upisuje 16 učenika u prvi razred po programu jezične i opće gimnazije, u kombiniranom razrednom odjeljenju u trajanju od 4 godine.
 • Za upis u Epohu, privatnu gimnaziju obavezno je najaviti se na individulani razgovor (info@epoha.hr).
 • Učenici se u Školu upisuju koristeći Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) na web stranici www.upisi.hr.

Važni datumi za prijavu kandidata su:

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Početak prijava u sustav 29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 26. 6. 2023.

Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. do 2. 7. 2023.

Dostava dokumentacije:

 • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju
 • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 6. 7. 2023.

Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 3. 7. do 6. 7. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 6. 7. 2023.
Unos prigovora 7. 7. 2023.

Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

10. 7. do 13. 7. 2023

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. .
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 7. 2023.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 7. 8. 2023.

Jesenski upisni rok

Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. do 21. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. do 21. 8. 2023.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. do 25. 8. 2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 21. 8. do 23. 8. 2023.

Dostava dokumentacije:

 • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju
 • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

21. 8. do 24. 8. 2023.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24. 8. 2023.

Provjera znanja engleskog jezika 24. 8. u 10 sati.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 25. 8. 2023.

Unos prigovora 25. 8. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka 26. 8. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr i dolaskom u školu.
 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. – 26. 8. do 29. 8. 2023.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 30. 8. 2023.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 29. 5. do 16. 6. 2023.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 16. 6. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav 29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka 26. 6. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju 28. 6. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.
10. 7. do 13. 7. 2023.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. do 18. 8. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 16. 8. do 18. 8. 2023.

Provjera znanja engleskog jezika za učenike s teškoćama u razvoju 18. 8. u 10 sati.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. do 18. 8. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa 16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 16. 8. do 20. 8. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa 20. 8. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka 20. 8. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 21. 8. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju 21. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum
 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i
 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.
 4. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2023.

Učenicima je obavezni prvi strani jezik Engleski, a drugi Njemački. U školi učenici uče i Talijanski jezik, kao izborni.

Ugovor o školovanju potpisuju oba roditelja, dostavlja se mailom na info@epoha.hr i osobno prema prethodnoj najavi.

Školarina

Školarina za osnovnu školu za školsku godinu 2023./24. iznosi 3.500,00 Eura (26.370,75 kn), a za srednju školu iznosi 4.500,00 Eura (33.905,00 kn).

Školarina uključuje organizaciju redovne, dopunske i dodatne nastave, udžbenike, rad u radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje škola organizira kao dio nastavnog procesa.

Školarina ne uključuje učenički pribor i troškove stručnih putovanja. Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole.

Škola organizira topli obrok za djecu (doručak i ručak). U ponudi su prema potrebi i alergijski i vegetarijanski obroci. Školarina ne uključuje topli obrok.