Upis učenika u srednju školu

Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) upisuje:

 • 20 učenika u prvi razred po programu jezične gimnazije, u jednom razrednom odjeljenju u trajanju od 4 godine. Učenici se u Školu upisuju koristeći Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) na web stranici www.upisi.hr.
 • Učenike u 2. razred srednje škole. Sve informacije za upis u starije razrede možete dobiti na email. info@epoha.hr

Učenicima je obavezni prvi strani jezik Engleski, a drugi Njemački. U školi učenici uče i Talijanski jezik, kao izborni.

Opis postupaka Datum
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjemu prijavnome uredu 24. 5. – 1. 7. 2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH 26. 6. 2021.
Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. – 1. 7. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1. 7. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5. 7. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2021.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica 7. 7. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjemu prijavnome uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
9. 7. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskoga liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanoga obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenome razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.

Upisnice se u školu dostaviti putem e-maila, a original osobno od 12.-14.07.2021.

Ugovor o školovanju potpisuju oba roditelja, dostavlja se mailom na info@epoha.hr i osobno prema prethodnoj najavi.

Kontakt osoba: Talija Zadro (zadnji kat zgrade).

Upis učenika u osnovnu školu

Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba

 

            Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba odmah po obavljenim pregledima, a najkasnije do 15. lipnja 2021., sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14).

           

U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2021. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2021. godine).

Prije upisa u I. razred, roditelj/skrbnik obvezan je dogovoriti termin pregleda za dijete u ambulanti nadležnog školskog liječnika radi utvrđivanja njegovog psihofizičkog stanja, a potom i u osnovnoj školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

Iznimno, sljedeće osnovne škole obavljat će pregled i upis djece na drugim lokacijama:

 • OŠ Miroslava Krleže, Kaptol 16 u OŠ Jabukovac, Jabukovac 30,
 • OŠ dr. Ivan Merz, Račkoga 4 u OŠ Matka Laginje, Laginjina 13,
 • OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9 u OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92,
 • OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska 35 u Školi za medicinske sestre, Mlinarska cesta 34,
 • OŠ Bukovac, Trnac 42 u prostorima Mjesnog odbora Bukovac, VIII. Požarinje 2a i
 • OŠ Vugrovec-Kašina u prostorima Škole u Kašini, Ivana Mažuranića 43.

Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2021. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka 2021. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do 4. lipnja 2021. godine, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2021. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim dogovoriti drugo vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi:

 1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i
 2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.

Obavijest u cijelosti možete skinuti ovdje:

Epoha, osnovna škola s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) upisuje učenike od 1-4 razreda.

Učenici se upisuju u Školu prijavom u Malu školu tj. kroz upoznavanje s načinom rada Epohe, privatne osnovne škole u trajanju od 10 susreta. Predbilježbe za Malu školu vrše se putem maila info@epoha.hr.

Važni datumi za upis djece u Epohu:

 • predbilježbe za prvi razred – u tijeku 
 • predbilježbe za djecu od drugog do šestog razreda – u tijeku
 • potrebno se najaviti mailom ili telefonski za inicijalni razgovora koji će se održavati od 15.03.2021. u trajanju od dva tjedna
 • predbilježbe za Malu školu do 1.4.2021.
 • upisi djece u prvog do četvrtog razreda i potpisivanje ugovora do 1.6.2021.

Upisi za djecu od sedmog do osmog razreda

Nakon objave informacije o upisu djece u više razrede te upita roditelja za upis u sedmi i osmi razred, molimo sve zainteresirane roditelje da nam se jave putem kontakt forme.

Ime i prezime
Obavezan unos

Školarina

Školarina za osnovnu školu za školsku godinu 2021/22 iznosi 15.600,00 kn, a za srednju školu iznosi 25.000,00 kn.

Školarina uključuje organizaciju redovne, dopunske i dodatne nastave, udžbenike, rad u radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje škola organizira kao dio nastavnog procesa.

Školarina ne uključuje učenički pribor i troškove stručnih putovanja. Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole.

Škola organizira topli obrok za djecu (doručak i ručak). U ponudi su prema potrebi i alergijski, vegetarijanski i veganski obroci. Školarina ne uključuje topli obrok.