Upis učenika u osnovnu školu

Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

 

            Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba odmah po obavljenim pregledima.           

U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2021. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2022. godine).

Prije upisa u I. razred, roditelj/skrbnik obvezan je dogovoriti termin pregleda za dijete u ambulanti nadležnog školskog liječnika radi utvrđivanja njegovog psihofizičkog stanja, a potom i u osnovnoj školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2021. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi:

 1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i
 2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.

Epoha, osnovna škola s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) upisuje učenike od 1-8 razreda.

Prvi razred:

Učenici se upisuju u Školu prijavom u Malu školu tj. kroz upoznavanje s načinom rada Epohe, privatne osnovne škole u trajanju od 10 susreta.
Predbilježbe za Malu školu vrše se putem maila info@epoha.hr.

Cijena programa Male škole je 400 kn.

Važni datumi za upis djece u Epohu:

 • potrebno se najaviti mailom ili telefonski za inicijalni razgovor
 • predbilježbe za Malu školu od 15.2. – 15.03. 2022.
 • upisi djece od drugog do osmog razreda traju do kraja prvog polugodišta, iznimno i tijekom cijele školske godine.
 • Upisati se može u:
  • 1/2 razred
  • 3/4 razred
  • 7/8 razred

Upisi za djecu od sedmog do osmog razreda

Nakon objave informacije o upisu djece u više razrede te upita roditelja za upis u sedmi i osmi razred, molimo sve zainteresirane roditelje da nam se jave putem kontakt forme.

Ime i prezime
Obavezan unos

Upis učenika u srednju školu

Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola):

 • u školsku godinu 2022/23 upisuje 16 učenika u prvi razred po programu jezične i opće gimnazije, u kombiniranom razrednom odjeljenju u trajanju od 4 godine.
 • Za upis u Epohu, privatnu gimnaziju obavezno je najaviti se na individulani razgovor.
 • Učenici se u Školu upisuju koristeći Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) na web stranici www.upisi.hr.
 • Važni datumi za prijavu kandidata su:

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupaka Datum
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. – 1. 7. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 1. 7. 2022.
o Početak prijava redovitih učenika u sustav 23. 5. 2022.
o Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.
o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 29. 6. – 4. 7. 2022.
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 9. 7. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2022.
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2022.
Opis postupaka Datum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23. 8. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2022.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka Datum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23. 8. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2022.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Opis postupaka Datum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 23. 5. – 6. 6. 2022
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23. 5. – 6. 6. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. – 17. 6. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 26. 5. – 17. 6. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23. 6. 2022.
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 24. 6. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25. 6. 2022.
 • Učenike u 2. razred srednje škole. Sve informacije za upis u starije razrede možete dobiti na email. info@epoha.hr.

Učenicima je obavezni prvi strani jezik Engleski, a drugi Njemački. U školi učenici uče i Talijanski jezik, kao izborni.

Ugovor o školovanju potpisuju oba roditelja, dostavlja se mailom na info@epoha.hr i osobno prema prethodnoj najavi.

Školarina

Školarina za osnovnu školu za školsku godinu 2021/22 iznosi 15.600,00 kn, a za srednju školu iznosi 25.000,00 kn.

Školarina za osnovnu školu za školsku godinu 2022/23 iznosi 21.000,00 kn, a za srednju školu iznosi 28.000,00 kn.
Boravak od 1-4 razreda iznosi 400,00 kn.

Školarina uključuje organizaciju redovne, dopunske i dodatne nastave, udžbenike, rad u radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje škola organizira kao dio nastavnog procesa.

Školarina ne uključuje učenički pribor i troškove stručnih putovanja. Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole.

Škola organizira topli obrok za djecu (doručak i ručak). U ponudi su prema potrebi i alergijski i vegetarijanski obroci. Školarina ne uključuje topli obrok.