Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na 4. sjednici, održanoj 3.4.2023. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: TAJNIK/ICA
nepuno radno vrijeme, 1 sat tjedno

Više detalja o natječaju:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne gimnazije s pravom javnosti Školski odbor na sjednici, održanoj 3.4.2023. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: TAJNIK/ICA
nepuno radno vrijeme, 1 sat tjedno

Više detalja o natječaju: