EPOHA, privatna gimnazija s pravom javnosti

ZAGREB, Sopot 2

KLASA: 112-02/23-01/07

URBROJ: 251-757-23-1

U Zagrebu, 31.05.2023.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. i 83. Statuta srednje škole Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti, raspisuje se

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje:

NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena – 7 sati tjedno

Više detalja na linku.