Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti,

raspisuje se

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje:

(Detalji natječaja nalaze se na linkovima.)

  • Učitelj/ica engleskog jezika
  • Učitelj/ica fizika
  • Učitelj/ica povijest
  • Učitelj/ica razredne nastave
  • Učitelj/ica religijske kulture
  • Učitelj/ica tehničkog