EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti

ŠKOLSKI ODBOR

ZAGREB, Sopot 2

U Zagrebu, 6.3.2024.

 Na osnovi članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22  i 156/23) i članka 57. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na 13 sjednici, održanoj 29.1.2024. godine donosi odluku o raspisivanju: