Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 89. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, raspisuje se

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnih mjesta za koje se natječaj objavljuje:

  • Ravnatelj/ica
  • Tajnik/ca
  • Pedagog/inja
  • Psiholog/injja
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo poštom na adresu Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, s naznakom:„ZA NATJEČAJ – TAJNIK/ICA“.
Trajanje natječaja: 22.3.-29.3.2022.