EPOHA, privatna srednja škola s pravom javnosti

ZAGREB, Sopot 2

KLASA:112-01/23-01/1

URBROJ:251-751-23-1

U Zagrebu, 30.1.2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta srednje škole Epoha, privatna srednja škola s pravom javnosti,

raspisuje se

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje:
NASTAVNIK/CA GLAZBENOG ODGOJA
1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno

Više informacija nalazi se na linku.

Datum natječaja: 30.1. 2023., trajanja 8 dana.