Natječaj – psiholog/inja

2023-01-31T11:04:47+00:00

EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti ZAGREB, Sopot 2 KLASA:112-01/23-01/2 URBROJ:251-751-23-1 U Zagrebu, 30.1.2023. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/ INJA, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. Datum: 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 30.1.2023. godine Više o natječaju: na linku. [...]