Natječaj za učitelja/učiteljicu Tjelesne kulture OŠ

2023-06-05T08:32:56+00:00

EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti ZAGREB, Sopot 2 KLASA: 112-02/23-01/37 URBROJ: 251-751-23-1 U Zagrebu, 31.5.2023.   Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82.i 83. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE,  1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena - 11 sata tjedno Više detalja nalazi se ovdje.