Kristina Dundović, razredna nastava

Kristina Dundović je magistra primarnog obrazovanja pri Učiteljskom studiju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Od 2016. godine do danas radila je u nekoliko osnovnih škola diljem Hrvatske. Uz fakultet, pohađala je radionicu za matematiku u organizaciji Instituta za Montessori pedagogiju u Zagrebu te je završila tečaj hrvatskog znakovnog jezika u organizaciji udruge DODIR. Volontirala je u Udruzi za kreativan socijalan rad u Zagrebu i u Hrvatskoj narodnoj knjižnici i čitaonici u Našicama. Sudjelovala je na nekoliko ERASMUS projekata, a trenutno pohađa edukaciju Montessori pedagogije i waldorfske pedagogije pri SWI.

e-mail: kristina.dundovic@epoha.hr

Podijeli!