Jelena Čale

Jelena je magistrica pedagogije te engleskoj jezika i književnosti koja je diplomirala na Sveučilištu u Zadru. Izvrsnost je pokazala već na fakultetu te je za svoje zasluge primila i rektoričinu nagradu za izvrsnost. Kako sama kaže usmjerena je na svladavanje prepreka ne zadovoljavajući se sa ,,tako je, kako je’’, već smatra da će biti ono što sama napravi od nečega. Njene karakteristike poput promatranja, pažljivosti, analitičnosti, strpljivosti, opažanja, inicijative, marljivosti pomažu joj da stremi prema izvrsnosti u radu. Svoje je radno iskustvo stjecala kao nastavnica engleskog jezika u Pomorskoj školi u Splitu te kao školska pedagoginja u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru.