Lea Bem, kemija i biologija

Lea Bem magistra je edukacije biologije i kemije koju je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala je predavajući prirodu, biologiju i kemiju u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, a radila je i s predškolskom i vrtićkom djecom. Još tijekom fakulteta kroz stručne prakse radila je djecom s poteškoćama u razvoju ili određenim poremećajima.