Dodjela svjedodžbi održala se u dvorištu naše škole jučer prije podne.
Ljeto sada može krenuti! A osmašima sretno dalje!