Katarina Švencbir; Kemija i biologija, Priroda

Katarina Švencbir je završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, nastavnički smjer: integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije gdje je stekla zvanje magistre edukacije biologije i kemije. Radila je i kao online predavač u tvrtki Teachme, Status d.o.o. Volontirala je u sklopu Hrvatskog mikrobiološkog društva i Udruge studenata biologije BIUS. Pohađala je edukaciju waldorfske pedagogije pri SWI. U Epohi, privatnoj osnovnoj školi i gimnaziji drži nastavu Prirode i Biologije.

Podijeli!