Monika Blagus, njemački jezik

Monika Blagus rođena je u Čakovcu, ali je veliki dio školovanja provela u Hamburgu (SR Njemačka). Po povratku iz Hamburga na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala studij germanistike i anglistike, koji je završila s odličnim uspjehom te je uvrštena u 10% najboljih studenata svoje generacije. Nakon diplomskog studija radila je u školi za strane jezike i poslovne komunikacije BERLITZ, kao prevoditeljica te kao vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ubrzo nakon upisa Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike zaposlena je na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 11 godina rada na Filozofskom fakultetu stekla je titulu doktorice znanosti iz filologije, dobitnica je triju istraživačkih stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) te je sudjelovala na nekoliko hrvatskih i europskih projekata iz područja znanosti o prevođenju.

e-mail: monika.blagus@epoha.hr

Podijeli!