Lana Kovačević

Lana Kovačević studentica je integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Do sada je dokazala svoj afinitet za rad s djecom u školskom okruženju kroz volontiranje u osnovnoj školi Augusta Harambašića u Zagrebu, gdje je vodila radionice za razvijanje fine motorike i automotorike te upoznavanje stranih kultura za prve razrede. Osim toga, od 2014. godine radi kao instruktorica s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Posebnu pažnju pridaje radu radu s djecom sa poteškoćama u učenju i razumijevanju (disleksija, disgrafija, diskalkulija, poremećaj radne memorije), te sa fizičkim poteškoćama (djeca sa invaliditetom, djeca sa slabijim sluhom i ugrađenom umjetnom pužnicom, djeca dijabetičari).