Katarina Švencbir; Kemija i biologija, Priroda

Katarina Švencbir je završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, nastavnički smjer: integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije gdje je stekla zvanje magistre edukacije biologije i kemije. Radila je i kao online predavač u tvrtki Teachme, Status d.o.o. Volontirala je u sklopu Hrvatskog mikrobiološkog društva i Udruge studenata biologije BIUS. Trenutno pohađa edukaciju waldorfske pedagogije pri SWI.

Podijeli!