Jasenka Cvitanić, nastavnica Geografije

Diplomirala je geografiju pri Prirodoslovno matematičkom fakultetu, te pedagoško – psihološko obrazovanje pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Ima osam godina radnog iskustva u tvrtci Karzen i Karzen d.o.o. gdje je radila kao savjetnik, edukator i voditelj općih poslova. Stekla je znanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, te pripremi i ažuriranju Operativnih programa. Planirala je, organizirana i bila edukator na brojnim radionicama za državne firme, privatne korporacije i udruge na tematiku pripreme projekata. Razvila je edukaciju ”Od ideje do koncepta” koja objašnjava postupke izrade predloška na prijavu za natječaj. Koordinirala je i nadograđivala online program ”E – mentorship for EU funds”.

Trenutno radi kao učiteljica i nastavnica Geografije u Epohi.

Pohađa waldorfsku edukaciju pri Institutu za waldorfsku pedagogiju.

e-mail: jasenka.cvitanic@epoha.hr

Podijeli!