Dario Rukavina, fizika i matematika

Dario Rukavina diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se školovao u Obrazovnom centru „Nikola Tesla“ gdje je stekao titulu matematičara-informatičara te na Kineziološkom fakultetu, kao voditelj programa ju-jitsua. Trenutno pohađa Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Uz dugačak niz stručnog usavršavanja i radnog iskustva, Dario Rukavina je odgojno-obrazovno radno iskustvo stekao kao nastavnik fizike u OŠ Sveta Nedjelja. Trenutno je zaposlen kao učitelj fizike i učitelj matematike u Epohi.

E-mail: dario.rukavina@epoha.hr