Vijesti

Natječaj za radno mjesto savjetnika OS/SS

2023-04-06T12:38:47+00:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na sjednici, održanoj 3.4.2023. godine donosi odluku o raspisivanju NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: SAVJETNIK?CA 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 1 sati tjedno Više detalja u natječaju: Osnovna škola Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine [...]

Natječaj za radno mjesto savjetnika OS/SS2023-04-06T12:38:47+00:00

Natječaj za radno mjesto tajnika OS/SS

2023-04-06T12:39:51+00:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na 4. sjednici, održanoj 3.4.2023. godine donosi odluku o raspisivanju NATJEČAJA za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: TAJNIK/ICA nepuno radno vrijeme, 1 sat tjedno Više detalja o natječaju: Osnovna škola Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, [...]

Natječaj za radno mjesto tajnika OS/SS2023-04-06T12:39:51+00:00

Natječaj za radno mjesto pedagoga OS/SS

2023-04-06T12:41:39+00:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na sjednici, održanoj 3.4.2023. godine donosi odluku o raspisivanju NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno Više detalja u natječaju: Osnovna škola Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi [...]

Natječaj za radno mjesto pedagoga OS/SS2023-04-06T12:41:39+00:00

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

2023-03-16T19:33:21+00:00

EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti ŠKOLSKI ODBOR ZAGREB, Sopot 2 U Zagrebu, 15.2.2023. Na osnovi članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na 4. sjednici, održanoj 15.2.2023. godine donosi odluku o raspisivanju NATJEČAJA za imenovanje ravnatelja/ice Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete: završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog [...]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice2023-03-16T19:33:21+00:00

Natječaj – učitelj tehničke kulture

2023-01-31T11:04:24+00:00

EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti ZAGREB, Sopot 2 KLASA:112-01/23-01/1 URBROJ:251-751-23-1 U Zagrebu, 30.1.2023. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: UČITELJ TEHNIČKE KULTURE, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno Više o natječaju nalazi se na linku. Datum natječaja: 30.1.2023., trajanje 8 dana. [...]

Natječaj – učitelj tehničke kulture2023-01-31T11:04:24+00:00

Natječaj – nastavnik glazbenog

2023-01-31T11:04:38+00:00

EPOHA, privatna srednja škola s pravom javnosti ZAGREB, Sopot 2 KLASA:112-01/23-01/1 URBROJ:251-751-23-1 U Zagrebu, 30.1.2023. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta srednje škole Epoha, privatna srednja škola s pravom javnosti, raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: NASTAVNIK/CA GLAZBENOG ODGOJA 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno Više informacija nalazi se na linku.Datum natječaja: 30.1. 2023., trajanja 8 dana. [...]

Natječaj – nastavnik glazbenog2023-01-31T11:04:38+00:00

Natječaj – psiholog/inja

2023-01-31T11:04:47+00:00

EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti ZAGREB, Sopot 2 KLASA:112-01/23-01/2 URBROJ:251-751-23-1 U Zagrebu, 30.1.2023. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 82. Statuta osnovne škole Epoha, privatna osnovna škola s pravom javnosti, raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje: STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/ INJA, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. Datum: 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 30.1.2023. godine Više o natječaju: na linku. [...]

Natječaj – psiholog/inja2023-01-31T11:04:47+00:00

Javni poziv, pomoćnik u nastavi

2022-10-21T14:44:33+00:00

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI Broj traženih osoba: 1 Mjesto rada: EPOHA, Privatna osnovna škola s pravom javnosti, 10 090 Zagreb, Podsused 32 sati tjedno, 7. razred osnovne škole 24.10.2022. UVJETI: najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak OPIS POSLOVA: Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju [...]

Javni poziv, pomoćnik u nastavi2022-10-21T14:44:33+00:00

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  

2022-09-22T12:19:55+00:00

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI Broj traženih osoba: 1 Mjesto rada: EPOHA, Privatna osnovna škola s pravom javnosti, 10 090 Zagreb, Podsused 32 sati tjedno, 7. razred osnovne škole 19.9.2022. KLASA: 112-02/22-01/28 UR.BROJ:251-751-22-1 UVJETI: najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak OPIS POSLOVA: Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, [...]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi  2022-09-22T12:19:55+00:00

Obavijest kandidatima o natječaju

2022-09-08T13:05:04+00:00

EPOHA, OSNOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI Školski odbor Sopot 2, Zagreb KLASA: 602-03/22-05/09 URBROJ: 251-751-02-22-3 Zagreb, 29.08. 2022.                         Temeljem natječaja objavljenog dana 15.7.2022. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zagreb, za radna mjesta učitelja/učiteljicu: biologije engleskog jezika fizike geografije glazbene kulture hrvatskog jezika kemije likovne kulture matematike povijesti razredne nastave informatike religijske kulture tehničke kulture tjelesne i zdravstvene kulture Školski odbor je na 11. sjednici održanoj dana 29.08.2022. godine donio sljedeću O  D  L  U  K  U Zasniva se radni odnos za radno mjesto učitelja na puno radno vrijeme: Vlasta Vančina Helena Šimunović Vanja Dojkić Iva Sever Dora Zečević [...]

Obavijest kandidatima o natječaju2022-09-08T13:05:04+00:00
Go to Top